10.02.2010

            Центарот за Едукација го закажува почетокот на првиот дел од XIV-тиот курс за добивање на УЕФА Б тренерска диплома за 1 Октомври 2010 (петок) со почеток во 12.00 часот, и ќе трае до 7 Октомври  2010(четврток).

            Сите досега пријавени кандидати и останатите кои сакаат да се пријават за овој курс своето учество да го потврдат во канцеларијата на Центарот за Едукација.

            Останатите информации околу потребни документи, плаќање, број на сметки и сл, можете да ги најдете подолу во делот за УЕФА Б Лиценца

             Курсот ќе се одржи во Спортскиот центар на Хотел ИСТАТОВ, Нов Дојран.

Центар за Едукација

Небојша Марковски

            Директор

______________________________________________________________________________________

               Услови за упис на курсот за добивање на УЕФА Б тренерска Диплома:

1. Најмалку 22 години старост;

2. Најмалку 4 години активно играње фудбал во редовно натпреварување што се докажува со потврда од фудбалски клуб, Општински фудбалски Сојуз или ФФМ

3. Завршено средно образование;

4. Задоволителна здравствена состојба, (лекарско уверение од Завод за Спортска Медицина);

5. Потврда за уплатена членарина во Тренерска Организација и прва рата од сумата за учество на курсот.

______________________________________________________________________________________

  

Курсот за добивање на УЕФА Б Тренерска Диплома чини 400 евра (максимум 4 рати), додека практично - теоретското полагање заедно со изработка на дипломата и лиценцата чини 82 евра. Во оваа сума не влегуваат трошоците за превоз до местото на одржување на курсот  и трошоците за сместување.

Овие средства се уплаќаат на жиро сметка на Фудбалска федерација на Македонија а копија од уплатницата се доставува на увид во канцеларијата на Центарот за Едукација.

жиро сметка на ФФМ: 300000001599760, во Комерцијална Банка

примач: Фудбалска федерација на Македонија

цел на дознака: за УЕФА Б Курс

______________________________________________________________________________________

              Центарот за Едукација заедно со Фудбалската федерација на Македонија, првиот дел од првиот курсот за добивање на УЕФА Б тренерска диплома го организираа во Јануари 2002 година во Хотел МЛАЗ во Стар Дојран. Вториот дел од курсот кој воедно значеше и практични испити на кандидатите се одржа во Март 2002 година, во Охрид во Хотел ПАЛАС. На првиот курс имаше вкупно 46 тренери кои успешно ги завршија теоретско-практичните испити и станаа првата генерација на македонски тренери носители на УЕФА Б лиценца.    

               Во Ноември 2007 година беше организиран јубилејниот X-ти курс за добивање на УЕФА Б тренерска диплома (слика). Во Македонија до сега има вкупно 340 тренери кои успешно го завршија првото ниво на едукација според УЕФА Конвенцијата за Признавање на Тренерските Квалификации.

                     

                                                     УЕФА Б Х-та генерација

            Според УЕФА Конвенцијата за Признавање на Тренерските Квалификации, тренерите носители на УЕФА Б диплома/лиценца имаат право да работат во сите 53 земји членки на УЕФА на нивото кое е одредено во секоја земја посебно, без посебни или дополнителни испити.

______________________________________________________________________________________

              Во продолжение следи список на тренери кои се носители на УЕФА Б Диплома, во овој список не влегуваат оние тренери кои својата едукација ја продолжиле на следните нивоа (УЕФА А или УЕФА ПРО):

           

Тренери со UEFA Б Диплома

Coaches with UEFA B Diploma

Name/Surname

d/m/y/  place of birth

License number

Nikola Ilievski,

16.12.1954 Skopje

License no. 0001

 

Borce Jovanovski,

30.10.1961 Bitola

License no. 0003

 

Ljupco Filipov,

22.09.1959 Kavadrci

License no. 0004

 

Ristovski Aleksandar,

16.05.1976 Skopje

License no. 0005

 

Kiril Ovezovski,

02.05.1966 Prilep

License no. 0007

 

Ljupco Rafeski,

21.03.1961  Kicevo

License no. 0010

 

Dragan Stojanovski,

19.06.1957 Knjazevac (Serbia)

License no. 0012

 

Gjorgji Zafirovski,

08.11.1952 Skopje

License no. 0013

 

Ajeti Redjep,

02.04.1966 s.Presevo

License no. 0014

 

Goran Gjorgievski,

02.03.1962 Kicevo

License no. 0016

 

Flurim Imeri,

14.06.1971 Kumanovo

License no. 0017

 

Ivanco Kotevski,

16.06.1966 Bitola

License no. 0018

 

Momcilo Grosev,

19.01.1960 Valandovo

License no. 0019

 

Zoran Taneski,

07.03.1962 Skopje

License no. 0022

 

Muamer Rustemi,

18.07.1963 Kumanovo

License no. 18.07.1963

 

Erkan Jusuf,

10.01.1964 Kumanovo

License no. 0025

 

Jasenco Karovski,

28.09.1962 Kavadarci

License no. 0027

 

Ebibi Mustafa,

12.04.1963 Kumanovo

License no. 0028

 

Sami Ganiji,

01.03.1946 s.Matejce

License no. 0033

 

Abdula Nuredini,

19.03.1961 Skopje

License no. 0034

 

Svetomir Rashkovic,

02.03.1966 Skopje

License no. 0037

 

Safet Mecinovik,

01.04.1963 Tutin (BiH)

License no. 0040

 

Venci Karakolev,

14.02.1957 Gevgelija

License no. 0041

 

Djeljalj Ademi,

31.03.1962 Kumanovo

License no. 0042

 

Vjencislav Dimitrovski,

09.10.1947 Skopje

License no. 0044

 

Ceno Aleksandrovski,

27.01.1964 Gostivar

License no. 0046

 

Gajur Redjep,

18.01.1964 Tetovo

License no. 0053

 

Gokaj Altaj,

19.10.1971 Ankara (TUR)

License no. 0054

 

Mirko Petrov,

01.11.1956 Skopje

License no. 0056

 

Sasho Todorovski,

30.06.1964 Skopje

License no. 0057

 

Demiri Milahim,

12.05.1956 Kicevo

License no. 0058

 

Rudolf Kovacevic,

17.06.1956 Skopje

License no. 0060

 

Sasho Ilievski,

29.04.1967 Bitola

License no. 0061

 

Toni Angelov,

07.02.1973 Novo Selo

License no. 0064

 

Salihi Burhanedin,

22.12.1966 Kumanovo

License no. 0065

 

Latifi Afrim,

26.02.1962 Kumanovo

License no. 0066

 

Blerim Iljazi,

18.03.1975 s.Lojane

License no. 0067

 

Agron Jashari,

06.06.1969 Kumanovo

License no. 0068

 

Spase Ristevski,

08.05.1956 Bitola

License no. 0069

 

Zlatko Cvetanovski,

19.04.1972 Bitola

License no. 0070

 

Zoran Urdinov,

05.03.1966 Strumica

License no. 0072

 

Tome Andreev,

27.01.1957 Gevgelija

License no. 0073

 

Zlatko Rabadjiski,

07.07.1956 Stip

License no. 0074

 

Zvonko Zlatanaovski,

18.08.1968 Skopje

License no. 0075

 

Mane Manev,

09.01.1955 Zgorzelec (POL)

License no. 0077

 

Blagoja Kitanovski,

14.07.1962 Bitola

License no. 0080

 

Dano Milosevski,

26.06.1957 Prilep

License no. 0082

 

Zoran Srbovski,

21.02.1967 Skopje

License no. 0083

 

Fisnik Hiseini,

05.01.1977 Tetovo

License no. 0086

 

Ibraim Osmani,

07.01.1968 Tetovo

License no. 0090

 

Festim Ademi,

10.09.1977 Tetovo

License no. 0091

 

Bahriu Kastriot,

25.04.1956 Skopje

License no. 0092

 

Georgiev Blagoj,

22.05.1955 Struga

License no. 0093

 

Atanasovski Stojce,

05.06.1981 Skopje

License no. 0095

 

Derivolov Kire,

04.03.1951 Stip

License no. 0096

 

Milosavov Risto,

09.03.1965 Stip

License no. 0098

 

Aleksandar Mitrev,

04.04.1968 Stip

License no. 0099

 

Mijalce Madjunarov,

18.08.1958 Stip

License no. 0100

 

Trajce Senev,

04.03.1964 Stip

License no. 0101

 

Tome Andonovski,

14.02.1963 Skopje

License no. 0106

 

Serafedin Suliman,

28.06.1980 Skopje

License no. 0107

 

Jovanovski Jovan,

20.09.1968 Skopje

License no. 0114

 

Kovacev Trajce.

05.05.1948 Veles

License no. 0117

 

Skender Kapra,

21.05.1968 Prizren (KOS)

License no. 0120

 

Zoran Dangev,

28.06.1958 Skopje

License no. 0124

 

Zoran Kostevski,

22.10.1963 Skopje

License no. 0126

 

Toni Micevski,

20.01.1970 Bitola

License no. 0128

 

Angelco Janev,

30.09.1979 Kocani

License no. 0129

 

Pavel Georgievski,

12.08.1957 Kumanovo

License no. 0130

 

Mihailo Sejkeroski,

02.09.1977 Skopje

License no. 0133

 

Svetozar Stankovski,

28.06.1968 Kriva Palanka

License no. 0135

 

Blessing Anyanwu Chinedu,

22.11.1976 Imo State (NIG)

License no. 0136

 

Igor Todorov,

05.07.1972 Skopje

License no. 0140

 

Husein Kadriu,

04.01.1965 Tetovo

License no. 0141

 

Ibrahim Ljuma,

12.12.1961 Globocica

License no. 0142

 

Ismail Sulejmani,

01.10.1955 Tetovo

License no. 0143

 

Ljubisa Pavlovic,

11.07.1957 Tetovo

License no. 0144

 

Mensur Nedjip,

15.08.1958 Skopje

License no. 0145

 

Dragan Siljanoski,

19.12.1973 Kicevo

License no. 0149

 

Miroslav Jakovlevic,

18.11.1952 Visegrad (BiH)

License no. 0152

 

Muzafer Livoreka,

14.08.1966 Tetovo

License no.: 0153

 

Enver Ramadani,

25.06.1967 Tetovo

License no. 0155

 

Ljupco Perinski

15.12.1957 Tetovo

License no. 0156

  Ardonid Abdulahu,

01.03.1981 Tetovo

License no. 0158

  Muarem Zekir,

26.08.1973 Skopje

License no. 0159

  Strase Zmejkoski,

07.02.1964 Tetovo

License no. 0160

 

Borce Mirceski,

14.08.1961 Tetovo

License no. 0161

 

Ivica Jovanoski,

31.07.1968

License no. 0162

 

Donco Bogdanoski,

07.12.1962 tetovo

License no. 0163

 

Trajan Neveselov,

30.09.1957 Gevgelija

License no. 0164

 

Tome Nikolov,

15.01.1975 Strumica

License no. 0165

 

Koco Dimitrovski,

13.03.1950 Skopje

License no. 0166

 

Bujar Isljami,

29.11.1978 Tetovo

License no. 0167

 

Kurda Mehmed,

10.10.1966 Prishtina (KOS)

License no. 0168

 

Avni Gashi,

24.03.1973 Kishnica (KOS)

License no. 0170

 

Zvonko Todorov,

24.03.1960 Strumica

License no. 0171

  Mitko Karalijski,

12.04.1965 Strumica

License no. 0172

  Dame Patrovski,

21.01.1984 Skopje

License no. 0175

  Ejup Sulejmani,

02.08.1964 Tetovo

License no. 0176

  Zoran Jovanovik,

11.11.1966 Strumica

License no. 0178

  Zoran Arsov,

23.10.1966 Skopje

License no. 0180

  Saso Rajatoski,

14.12.1967 Prilep

License no. 0181

  Gjorgji Stojkov,

12.06.1951 Stip

License no. 0182

  Dimitar Cokalovski,

25.11.1984 Skopje

License no. 0184

  Nadir Jusufi,

29.11.1968 Tetovo

License no. 0185

  Tome Petrov,

09.03.1964 Strumica

License no. 0188

 

Peco Milenkovski,

27.07.1965 Bitola

License no. 0190

 

Dragan Ivanov,

16.11.1972 Stip

License no. 0192

  Gjoko Ilijovski,

27.09.1970 Demir Hisar

License no. 0194

  Mustafa Isufi,

01.01.1961 Orizare

License no. 0195

  Kirco Nikolovski,

28.04.1971 Stip

License no. 0196

  Stevo Mitrovski,

14.01.1979 Skopje

License no. 0198

 

Naum Sapkovski,

19.08.1967 Bitola

License no. 0199

  Dasmir Beari,

15.12.1973 Poroj

License no. 0200

  Isljami Habilj,

05.01.1983 Djepciste

License no. 0201

  Zoran Micevski,

06.05.1968 Demir Hisar

License no. 0203

  Reshat Zumeri,

06.03.1967 Bushtri (Kosovo)

License no. 0205

  Ridvan Osmani,

08.06.1958 Mitrovica (Kosovo)

License no. 0205

  Marjan Gerasimovski,

12.03.1974 Tetovo

License no. 0206

  Erdjan Menga,

28.02.1963 Gostivar

License no. 0208

  Jeton Nesimi,

16.11.1971 Gostivar

License no. 0209

  Zoran Lazovski,

07.09.1959 Skopje

License no. 0210

  Igor Frangovski,

18.02.1971 Skopje

License no. 0211

  Borce Lazarev,

26.12.1978 Skopje

License no.0215

  Vlatko Aleksovski,

10.09.1979 Skopje

License no. 0216

  Iljami Isejni,

10.06.1975 Chajle

License no. 0217

  Kjamil Elmazi,

20.02.1961 Dobriste

License no. 0218

  Zarko Serafimoski,

13.02.1971 Tetovo

License no. 0222

  Djabir Hajrulaga,

17.03.1964 Rahovec, (Kosovo)

License no. 0223

  Bashkim Livareka,

01.07.1969 Tetovo

License no. 0226

  Vasko Gjorgjovski,

28.07.1971 Strumica

License no. 0227

  Denis Trajkoski,

07.12.1973 Prilep

License no. 0228

  Slobodan Ignatov,

16.12.1975 Kumanovo

License no. 0231

  Kire Grbevski,

05.05.1978 Bitola

License no. 0232

  Saso Petrovski

03.02.1964 Bitola

License no. 0233

  Ljupco Kunovski,

03.05.1969 Skopje

License no. 0234

  Kire Trajcev,

05.03.1962 Kratovo

License no. 0235

  Novica Dinevski,

29.10.1960 Kratovo

License no. 0236

  Dejvi Glavevski,

17.11.1967 Bitola

License no. 0237

  Husni Madjuni

23.03.1942 Mitrovica (SRB)

License no. 0238

  Sapov Blaze

06.12.1977 Gevgelija

License no. 0239

  Zafirov Venco

08.04.1960 Stip

License no. 0240

  Nikolv Sande

08.01.1963 Stip

License no. 0241

  Saso Stefanov

11.02.1980 Stip

License no. 0246

  Gerogiev Riste

08.11.1987 Strumica

License no. 0248

  Goran Trpkovski

24.10.1973 Debar

License no. 0249

  Zoran Gjoreski

08.10.1968 Ohrid

License no. 0250

  Agron Merko

31.05.1970 Struga

License no. 0252

  Dragan Mateski

24.01.1971 Kicevo

License no. 0253

  Kire Grozdanov

18.12.1970 Bitola

License no. 0254

  Kenan Ameti

03.02.1954 Kumanovo

License no. 0255

  Halim Biljali

25.08.1965 Skopje

License no. 0256

  Goran Andonov

08.10.1972 Veles

License no. 0257

  Zlate Pavlovski

22.11.1960 Skopje

License no. 0259

  Zlate Bozinov

11.01.1976 Skopje

License no. 0260

  Gogo Mirchevski

05.03.1969 Gorno Orizari

License no. 0261

  Nedzat Demiri

23.11.1973 Zhelino

License no. 0263

  Nura Muamer

26.03.1965 Veleshta

License no. 0265

  Risto Panov

18.06.1956 Strumica

License no. 0266

  Nikolcho Tanushev

23.06.1971 Strumica

License no. 0267

  Dzevat Buchi

26.03.1959 s. Drenoglava

License no. 0268

  Ekrem Sabedini

27.11.1969 Skopje

License no. 0269

  Erol Demir

18.09.1970 Skopje

License no. 0270

  Jakup Kros

01.06.1970 Skopje

License no. 0271

  Shehu Litfula

08.10.1956 Gjakovica

License no. 0274

  Jusuf Tortoshi

25.05.1957 Prishtina

License no. 0275

  Filiposki Blagoja

25.04.1965 Prilep

License no. 0276

  Toshe Nacev

19.03.1959 Veles

License no. 0277

  Panovski Sashko

22.05.1969 Kavadarci

License no. 0278

 

  Ivo Nestorovski

19.03.1968 Skopje

License no. 0279

  Uli Lena

30.10.1967 Radolishta

License no. 0280

  Zhivko Mirchevski

05.02.1973 Bitola

License no. 0281

  Robert Masnikosa

06.05.1976 Kempten,Germanija

License no. 0282

  Dzvonko Buchkov

23.04.1981 Gevgelija

License no. 0283

  Ivanovski Igor

13.05.1978 Skopje

License no. 0285

  Aco Stojanov

29.12.1971 Strumica

License no. 0286

  Jovanovski Marjan

23.12.1973 Skopje

License no. 0287

  Natev Koce

19.10.1952 Skopje

License no. 0288

  Ahmet Beselica

22.04.1970 Prishtina

License no.0290

  Benjamin Emini

30.07.1975 Zenica, B i H

License no. 0291

 

  Janevski Goran

26.01.1972 Kumanovo

License no. 0292

  Ristich Zoran

20.07.1954 s. Novo Selo

License no. 0294

  Zahariev Bojan

18.02.1981 Skopje

License no. 0295

  Mutibarich Dragomir

10.11.1946 Sombor

License no. 0296

  Blagoja Mitev

17.12.1955 Shtip

License no. 0297

  Bardul Skara

13.05.1961 s.Konjare,Debar

License no. 0298

  Miloshevich Miroslav

12.01.1974 Panchevo

License no. 0301

  Marjan Kjushkoski

29.01.1986 Struga

License no. 0302

  Nikolcho Filipov

08.10.1966 Gevgelija

License no. 0307

  Hajriz Skenderovich

26.06.1957 Berane

License no. 0308

  Borche Boev

25.08.1971 Kavadarci

License no. 0309

  Petar Dzigerovski

01.07.1974 Struga

License no. 0310

  Ljupcho Markovski

24.02.1967 Skopje

License no. 0311

  Sinani Shefket

09.12.1954 Prishtina

License no. 0312

  Sasha Ilich

05.09.1970 Skopje

License no. 0313

  Raco Cvetanovski

26.01.1969 Skopje

License no. 0314

  Bojan Mihajlovich

16.12.1973 Leskovac

License no. 0315

  Stefan Stefanov

01.07.1973 Skopje

License no. 0316

  Naim Pefcheli

02.09.1958 Prishtina

License no. 0317

  Slobodan Mutibarich

21.06.1966

License no. 0318

  Fadil Rama

10.05.1960 Gornji Prekaze

License no. 0319

  Stojan Dimovski

28.05.1946 s.Zbazhdi, Struga

License no. 0320

  Vase Bekjarov

02.04.1979 Gevgelija

License no. 0321

  Dragan Ivanov

14.06.1974 Skopje

License no. 0322

  Mile Dimov

07.06.1973 Bitola

License no. 0323

  Sadat Pajaziti

12.06.1973

License no. 0324

  Arsim Gojani

12.05.1975 Gjakovica

License no. 0325

  Dragi Hristovski

18.01.1952 Uroshevac

License no. 0326

  Bahri Berisha

24.06.1955 Prishtina

License no. 0327

  Hristijan Cvetkovski

26.03.1982

License no. 0328

  Vasko Georgiev

12.01.1975 Strumica

License no. 0329

  Zoran Shterjovski

26.08.1975 Bitola

License no. 0330

  Nikola Kuzmanov

02.10.1965 Shtip

License no. 0331

  Pavel Nedelkovski

14.10.1976 Skopje

License no. 0332

  Miki Stojanoski

12.09.1963 Prilep

License no. 0333

  Marjancho Andreski

13.09.1972 Skopje

License no. 0334

  Zoran Petkovski

07.10.1966 Skopje

License no. 0335

  Radosh Efremov

01.11.1977

License no. 0336

  Goran Gavrilov

26.07.1976 Shtip

License no. 0337

  Zoran Boshkovski

11.12.1967 Skopje

License no. 0338

  Kjerim Shakjiri

20.01.1964 Uroshevac

License no. 0339

 

Nikola Popovski

09.02.1957 Bitola

License no. 0340

  Zivota Marinkovic

27.02.1974 Aleksandrovac, Srbija

License no. 0341

  Ahmet Ozan Zejbuk

08.10.1976 Alashehir, Turkey

License no. 0342

  Vane Kotev

14.06.1978 Strumica

License no. 0343

  Miroslav Gjokikj

112.11.1973 Srnichani

License no. 0344

  Martin Gjorgievski

25.01.1986 Skopje

License no. 0346

  Djelal Kodja

16.01.1976 Uroshevac

License no. 0347

  Serkan Shenturk

28.09.1976 Izmir

License no. 0348

 

Aguinaldo de Jesus Braga

09.08.1974

License no. 0349

 

Ljupco Kmetovski

08.07.1972 Skopje

License no. 0350

  Radenko Bojovic

26.12.1980 Belgrade, Serbia

License no. 0351

  Vasko Stojcevski

14.01.1969 Bitola

License no. 0352

  Igro Nastoski

20.12.1977 Ohrid

License no. 0353

 

Aco Veljanoski

13.08.1965 Ohrid

License no. 0354

  Rabit Ahmetaj

18.01.1962

License no. 0355

Power By  WebMasterVI, 2007